Bolygó-hasonlatok

Nap

 

Morin szerint a Nap 5.5 meleg és 2.0 száraz ősminőségből áll, ezért tüzes részének meleg túlsúlya miatt, a Nap-alapelvnek nagyon erősen életet adó hatása van. A száraz feszültséget hordozó ereje, csak mérsékelten jelenik meg ebben a tüzes planétában. Lelkiekben az aktív, pozitív, férfias meleg, mint erők kiterjedése, mint mindenkor meglévő, belülről jövő cselekvőkészség, mint vágy érvényesül. A száraz része csak mérsékelt feszültséget, szenvedélyt elegyít ehhez a meleghez, ami arra elég, hogy énjét mások fölött érvényesítse. Nem erőszakkal teszi ezt a jótékony Nap, hanem önkéntes együttműködéssel társul mindenki a harmonikus Napú vezetőhöz. Aszcendensünk után a Napjegyünk az, ami leginkább látható cselekedeteink során, mert erre a tudatos részünkre épít elsősorban az egész földi élet. Az egyéni horoszkópban Napállásunk, tudatosságunk szerint tanulunk, dolgozunk, alkotunk, ezért maradandó mértékben rányomja bélyegét életünkre Napunk jegye, és annak fényszögei.

Központi fővilágítónk a Nap, ami körül köztudottan 365 nap alatt kering a Föld, de mivel az asztrológia Földközpontú tudomány, ezért évente ennyiszer látjuk felkelni keleten, és lenyugodni nyugaton. Éjjel pedig a föld másik oldalán világít a legnagyobb jótevőnk a Nap. Ilyen jótevő képletünkben is a Nap analógiája, ami magasabb énünk, önmagunk kiteljesedésének kifejezése. A Nap helyzete szerint fejeződik ki az ember teremtőképessége egyénisége. Amelyik házban áll Napunk, azon a területen kell önmagunkat kiteljesítenünk, annak a jegynek az értelmezésében, amelyben Napunk áll. Megmutatja Napjegyünk azt is, hogy milyen közegben képes az ember központi, irányító szerepet játszani. Egy férfiembernek mindenképpen meg kell valósítania Napjegyét annak érdekében, hogy lelkileg, testileg egészséges maradjon, és hosszú boldog életet élhessen. Női társa, őt kiegészítő segítségével, mint “Napfivér, Holdnővér” működhetnek együtt a földi élet lélekfejlesztő munkájában.

Uralomban van az Oroszlán jegyében, exilben, száműzötten áll a Vízöntőben. Erőben van a Kos jegyében, gyenge állapotban áll a Mérlegben. Ahogyan a Nap végighalad a zodiákuson a Kos nulla fokától ereje az Oroszlán nulla fokáig egyre nő, majd a Mérleg egyensúlyi állapota után Bak nulla fokán éri el ereje legmélyebb állapotát, ahol mint reménység szívet melengető ereje van jelen az emberi szívben. Ezért nem véletlen, hogy a hit, és a szeretet ünnepe a Karácsony közel van a Bak nulla fokhoz.

Az ember képletében a Nap állása fejezi ki az apaképet. Férfi esetén az én-ideált. Nő esetén a férfi-ideált.

A fizikai testben a Nap jelképezi a szívet, gerincoszlopot, az agy bal féltekéjét, az emberi test jobb oldalát, a szemet, és általában az életerőt. Ezek megbetegedései Nap-problémára utalnak.

Ásványok közül az arany, a gyémánt tartozik hozzá. Színek közül a sárga, aranysárga, napja a vasárnap. Száma az egyes. Növények, állatok kultúrafüggő változatosságban kapcsolódnak a Nap analógiájához. Például a görögök a babért, és a sas-madarat is ide sorolták.

A hivatások közül minden magas állásút, tehát uralkodót, magas állami hivatalnokot, általában vett vezetőket nevezünk Napnak. Minden fényeset, hatalmast, méltóságot, nyilvános elismerést, tiszteletet, tekintélyt, hírnevet, kitüntetést ide sorolhatunk. Spirituális értelemben a Nap analógiája fejezi ki a szervező világszellemet, a világosságot. Ő szimbolizálja a végtelent, az alkotót, az istenit, az isteni szikrát az emberben, a világ centrumát, és a szívet, a mindenség erejét.

Hold

A Víz őselemhez tartozik, és Morin szerint 5 hideg, és 6 nedves egységet tartalmaz a víz elemén belül. Nőies befogadó, negatív analógia. A mozgást passzív értelemben jelenti a Hold alapelve. Kifinomultságot, emberszeretetet, empátiaképességet, érzelmes, és asztrális szintekre való ráhangolódás képességet is hozhat egy jó Holdállás. Jelöli a horoszkópban a tehetséget, az anyaképet, nők esetében az énképet, és az ő esetükben a Hold helyzete gyakran fontosabb a Napénál is. Férfiak esetében a feleség ideálja is megjelenik a Hold helyzetében. A mágia jelölője is lehet ez a bolygó, főleg, ha plútói erőhatás is érvényesül a képletben. Egy kevésbé jó állás esetén változó hangulatokat, szeszélyeket, érzelmi kitöréseket mutathat a Hold helyzete.

Uralomban áll a Rák jegyében, száműzött a Bakban, a Bikában erőben van, gyenge állapotban van a Skorpióban. Ez egy általános értelemben vett szabály, ami az egész képlet elemzése során módosulhat. A Skorpió jegy Marsi jellege miatt gyengélkedik a Hold ebben a jegyben.

A Hold 28-29 nap alatt tesz meg egy kört, és ez analógiába hozható a nők havi ciklusával is.

A Hold jelképisége kapcsolatban van a női nemmel, vizekkel, a vízháztartással, nedvek keringésével. Magához vonzó tulajdonságú, felfogó, megőrző, mindent tükröző érzékelés jellemző rá.

Köztudomásúan nem ajánlatos teliholdkor a műtétek elvégzése, különösen női szervek esetén nem.

Fizikai testben ide sorolható a gyomor, a mellek, az anyaméh, a havi vérzés, az anyaság, szülés, szoptatás. Az agy jobb oldala, a test bal oldala. Ezek betegségei Hold-problémát mutatnak.

A befelé irányított lelki élet tartozik hozzá, a valóság kiszínezésére irányuló törekvés, mint a romantika. A kreativitás, a semmiből újat alkotó, teremtő képességét, a tehetséget kapcsolhatjuk a Hold analógiájához, ha az aktivizáló fényszöget kap. Médiumi képességek egyik összetevője lehet az érzékeny Holdállás.

Egyéni horoszkópban a Hold helyzete jelzi, milyen közegben körülmények között, milyen módon működik leginkább az egyén beleérző, együttérző képessége, képzelő ereje. Azt is megmutatja, hogy hol érzi leginkább otthon magát a képlet tulajdonosa, és mely területen jelenik meg elsősorban a gondoskodó hajlama. A képletben a Hold helyzete, és állása fejezik ki az anyaképet. Nő esetén az én-képet, férfi esetén a nőideált.

A hivatások közül ide sorolható az anyaság, az emberek kiszolgálásával foglalkozó összes munka, mint például szakács és vendéglátás általában. Ezen kívül a tengerész az óceánkutató szakma is ide sorolható. Azok a hivatások, amelynek gyakorlásához különleges beleérző képesség szükséges, például pszichológus, pedagógus, orvos, ápoló(nő), reproduktív művész, történész, családfakutató is a Hold felségterülete alatt áll.

Ásványok közül a Holdhoz tartozik a holdkő, a gyöngy, az ezüst. Színei az ezüst, a világoskék. Száma a kettes. Napok közül a hétfő.

Állata a macska, növénye a dinnye, burgonya.

Merkúr

Kisméretű, gyorsan mozgó bolygótestvérünk. Keringési ideje 88 nap. Az állatövön sohasem távolodik el a Naptól 28 foknál messzebbre. Ő a Nap leghűségesebb kísérője, és legtöbbször beleolvad annak fényébe. Csak is a hajnali és az esteli csillag alakjában figyelhetjük meg az égen. Nem ragyog, hanem a Szaturnuszhoz hasonlóan ólomszínűnek mutatkozik, ezért gyakran a Szaturnusz Naphoz küldött követének vélték a régiek. Belső bolygónak nevezik, mert a Nap és a Föld között található a Vénusszal egyetemben.

A Merkúr Morin szerint 1.5 hideg, 1 egység száraz ősminőséget tartalmaz. Egyszerre pozitív és negatív bolygó. A tiszta intellektust, logikát, tehát rendszeres gondolkodást, ravaszságot, találékonyságot, praktikus diplomatikus képességet szimbolizálja. Jó kozmikus helyzetben gondolatgazdagságot, ügyességet, jó beszédkészséget, gyors mozgást, és felfogást, kiváló emlékezőképességet kölcsönöz az embernek.

Alapvetően a föld, és a levegő kombinációját tartalmazza. Uralomban van az Ikrekben, és a Szűz jegyben. A Nyilasban, és a Halakban száműzött. Személyes tapasztalatom szerint a Vízöntőben, és a Mérlegben is jól érzi magát.

Ez fizikai-fiziológiai síkon inas feszültséget, lelki-szellemi síkon egy mindig feszült, eleven, minden tárgyat felfogó koncentrációd ad.

Nemisége egyesek szerint hímnemű, mások szerint viszont kettőstermészetű, és bárminemű hozzáadás és válogatás nélkül minden jót és minden rosszat átad, és közvetít.

A Merkúr hasonlata az emberben semleges, intellektuális, minden utat bejár, megtalálja mindenhonnan a kivezető utat, de a lélek mélységeibe csak akkor száll le, ha valamiért küldik. Ő az apród, a segéd küldönc, aki minden feladatát jól megoldja, de a dolgoktól való távolságtartását megtartja.

Merkúrhoz tartozik az intellektus, logikus gondolkodás, fogalomképzés, rendszerezés. Hozzátartozik a gondolatkincs szétosztása az élet minden területén, például a közvetítési utak, posta, vásár, kereskedelem, közlekedés. Hivatások közül ide tartozik minden tudományos hivatás, amely elvont gondolkodással, számolással és regisztrálással jár. Mindennapi olyan elfoglaltság ide sorolható, amely gondolatfolytonosságot kíván és tintával, tollal, ceruzával kapcsolatos. Minden szellemi-bűnügyi foglalkozás tartozik hozzá, mint például a tolvaj, csaló, hamisító.

Az emberi szervek közül az agy, a nyelvek, kezek, váll, lábak, ujjak, inak, izületek, idegrendszer, légző rendszer és az összes vezeték, pálya kapcsolható a Merkúrhoz. Ezek megbetegedései Merkúr-problémát jeleznek.

Napja a szerda, száma az ötös, színe a világoskék, tarka, színjátszó. Ásványa a higany, kalcedon. Futó, és úti növények, és a mozgékony állatok, például a majom.

Vénusz

A Vénusz földünk legközelebbi szomszédja a naprendszer bolygói közül. Föld és a Merkúr között kering. 225 nap alatt kerüli meg a Napot. A földről nézve a Naptól sosem távolodik el 48 foknál messzebbre. Így ő sem látható éjszaka, csupán hajnalban és kora délelőtt, illetve késő délután és napnyugta után néhány óráig.

Általában a Vénuszhoz tartozik a szépség, a különböző művészetek, így az életművészet is. A szerelem és élvezetek hozzá kapcsolható, a belső lelki kapcsolattól egészen a vad kicsapongásig. A nő szexuális oldala, a mindennapi élet díszei a virág, ékszer, kozmetika, kellemes társaság, édesség tartozik ehhez az alapelvhez.

Területei a szórakozó helyek, örömházak, cukrászdák, éttermek. Hivatásai a művészek, kertészek, ékszerészek, illatszerészek, fodrászok, kozmetikusok, táncosok, élvezetek szolgálói, a pincérek, szakácsok.

Érzékszervek tartoznak hozzá: a belső, külső nemi szervek, ülep, mell, mint női szépség, orr, vese, gége, vénák. Ezek betegségei vénuszi bajt jeleznek.

Ásványai: réz, zafír.

Növényei: datolya, liliom, rózsa, illatos növények, általában a levélzöldek (klorofil). Általában az egész növényvilágot a Vénuszhoz szokták sorolni. Olyan, hogy növény, azonban nincs. Van paprika, paradicsom, rózsa, ibolya, tölgyfa, stb. de olyan, hogy növény nincs. Ezért a konkrét növényeket más bolygókhoz tartozóknak is tartjuk, az ő egyedi tulajdonságaik szerint.

Állatai: galamb, páva, fácán, disznó, kecske.

Színei: zöld, barna, világos színek. Száma a hatos, napja a péntek.

Mars

A Mars földünk külső szomszédja. Nap körüli keringési ideje l év és 322 nap. Majdnem két év alatt jut vissza keringésében a kiindulási helyére.

A Nap asztrológiai felépítésével rokon égitest. A Mars erejét ugyanazoknak az ősminőségeknek –meleg, száraz- köszönheti, mint a Nap, de ezek egymással más viszonyban vannak. A száraz túlsúlyban van 3 egységgel a meleggel szemben, ami 2.5 ponttal részesül. Az ember dinamikus energiája, szenvedélyessége, harciassága, önérvényesítési, életben maradási ösztöne tartozik ehhez a bolygóhoz. Erősen férfias, kiáramló erő, ami a képletben megmutatja tulajdonosának akaratát, intézési módját, motiváló erejének minőségét. Férfi képletben a szexuális-ént, női képletben a szexuális férfiideált testesíti meg a Mars bolygó állása. Marshoz tartozik a vas, mint fém. A vas az erő, kitartás, hajlíthatatlanság ősi szimbóluma, ebből készülnek a szerszámok és fegyverek, amelyek a harc marsikus világában nélkülözhetetlenek. A Mars az állandó összeütközések, hódítások és ezzel a győzelem, dicsőség terepének tekinti a világot. A bolygó által jelzett indító és támadó kedv mértéke függ a bolygó jegybeli állásától, a jegyhez való illeszkedésétől, és fényszögei minőségétől.

A régiek a “kis szerencsétlenség bolygójának” nevezték.

A Mars területei a harcmezők, de a sakk is, a sport-tevékenyég, mint mérkőzés.

Hivatások közül ide tartozik minden olyan hivatás, amely tűzzel, vassal, fegyverrel, vágással kapcsolatos. Például a katona, sebész, mészáros, kovács, hegesztő, fémmunkások, ítélet végrehajtó, és olyan foglalkozások, melyhez sok tetterőre van szükség. Bűnözők közül a gyilkosokat, erőszakoskodókat soroljuk ide.

Emberi szervek, szövetek közül a Marshoz tartozik a fej, agy, izom, vörösvértestek, férfi nemi szervek. Élettani folyamat közül ide tartozik minden, ami vérveszteséggel jár (menzesz), azonkívül a gyulladás, láz, minden hevület. Balesetek is a Mars analógiái, különösen a törések, égések, vágásos sérülések, harapások. A műtétek is Marshoz tartoznak, a lézerrel történők is.

Ásványai a vas, rubin, gyémánt, mágneskő. Növények közül marsi minden erős fűszer, cékla, fokhagyma, bors, torma, mustár. Ételek közül a hús.

Minden állat a Mars analógiájához tartozik, de különösen a ragadozók. Színe a piros, száma a 9, napja a kedd.

Uralomban van a Kos jegyében, a Skorpióban. Erőben áll a Bak jegyben, gyenge a Rákban.

Jupiter

Naprendszerünk legnagyobb bolygója. Nap körüli keringési ideje 11 év, 315 nap. Körülbelül egy évig tartózkodik egy jegyben. Pozitív, tüzes, férfias, mozgékony szétáradó erejű, a nagy távlatok, nagy lehetőségek bolygója. A régiek “nagy szerencse bolygójának, a legnagyobb jótevőnek” nevezték el.

A meleg és a száraz további kombinációja jelenik meg a következő tüzes bolygónál, a Jupiternél. Morin szerint 1.5 meleg társul 1 egység szárazzal ebben a bolygóban, amelynek olyan harmonikus természetet ad, mint jóakarat, nagyvonalúság, becsületesség, emberszeretet. Természetesen csak a bolygó jó kozmikus helyzetében jelenik ez meg. A jupiteri embereket joviálisnak is nevezik, patriarchális tekintéllyel rendelkeznek, amit olyan nemességként jellemezhetnénk, mint lelki becsvágy, lojalitás, hűség, törvénytisztelet. Jupiterhez társítható a vagyon, pompa, bőség, siker, hírnév, egészség, hosszú élet ideális bölcsességgel. Belelátás a világrendbe is hozzá sorolható, ami a valódi bölcsességből adódik.

Hivatások közül ide tartoznak a tudósok, bölcsek, bírák, egyházi méltóságok, nagykereskedelem pénzemberei, törvény képviselői.

Ember részei, szervei közül a comb, lábfej, máj, zsírszövet, hasnyálmirigy tartozik hozzá.

Betegségek közül, a túltáplálkozás, és abból eredő anyagcserezavarok, daganatok rendelhetők a Jupiterhez.

A harmonikus növekedés általában véve tartozik ehhez a bolygóhoz, ezért a növények által kifejezett vegetatív élet szimbóluma is a Jupiter.

Ásványok közül az ametiszt, zafír, smaragd, ón tartozik hozzá.

Növényei a cukornád, a fa általában, babér, pézsma, szantálfa.

Állatai az elefánt, a szarvas, sas, sólyom. Színe a bíbor vörös, lila, kék. Napja a csütörtök, száma a három.

Uralomban áll a Nyilas jegyben és a Halakban. Száműzött az Ikrekben és a Szűzben. Erőben van a Rákban, gyenge a Bak jegyében.

Szaturnusz

 
A Szaturnusz a legtávolabbi még szabad szemmel is látható bolygó, a “küszöb őre”, lezárja a külső bolygók sorát, és ezután már csak a transzcendens bolygók következnek, amik értelmezései sokfélék lehetnek.

A Szaturnusz Nap körüli keringési ideje 29 év 167 nap. Tehát nagyjából harminc év alatt jut vissza ugyanarra a kiindulási pontra. 30 évig tart az ember életében egy Szaturnusz-kör.

Morin szerint 3.5 hideg, 3 száraz egység őselemmel rendelkezik. Szervi-fiziológiai síkon ez az összetétel a zsugorodásnak, a meleg elevensége csökkenésének, égési folyamat, életfolyamat lassításának, gátlásának a megjelenítése a Szaturnusz. Lelki síkon a hideg ebbe a kombinációba lassúságot, megfontoltságot, zárkózottságot, nehézkességet, komolyságot, mélységet, hallgatagságot, töprengést, szomorú alaphangulatot, feketén látást hozhat. A száraz az erőltetett nekifeszülésre, keménységre, hajlíthatatlanságra való hajlamot mutat.

Jó kozmikus helyzetben igazságszeretetet, bölcsességet, metafizikai és okkult kutatószellemet, gondolatmélységet, aszkéta hajlamot, koncentrációs képességet, céltudatosságot és szorgalmat, lassú, állandó emelkedést mutathat az ember életében. A régiek a “nagy szerencsétlenség bolygójának” nevezték.

Ide rendelhető az állhatatosság, sűrűség, szűkösség, szűkség, gátlás, életet bénító meszesedések, blokkok, kristályosodás, a szigorú rigorózus öregember, szakadék, barlangok, üregek, karma.

Hivatások közül ide tartoznak a bölcsek, okkultisták, tudósok, minden röggel összefüggő foglalkozás, szénmunkások, teherhordók, minden nehéz, felelősségteljes munka.

E bolygó jó helyzetben magas pozíció elérésének lehetőségét jelentheti, magas kort érhet el a szaturnuszi ember. Náluk megfigyelhető a hideg iránti érzékenység. A Szaturnuszhoz sorolhatók az idült megbetegedések.

Emberi szervek közül ide sorolható a fül, lép, csontok, fogak,

Ásványok közül minden sötét, törékeny, nehéz kő szaturnuszi. Pl. szén, antimon, ólom, urán.

Növényei a keményfák, főleg repedezett kéreggel, rutafélék, hagymás növények, gumós gyökerűek, fahéj, keserű ízű gyógynövények.

Állatai a medve, teve, bagoly, strucc. Színei a fekete, szürke, barna. Számai a 8 és 15. Napja a szombat.

Uralomban van a Bakban, és a Vízöntőben.

Lezártuk a hét ősbolygó alaptulajdonságait. Most pár mondatot írok a transzcendens bolygókról is, amiknek jelentéséről megoszlanak a vélemények.

Uránusz

 

Felfedezésének éve 1781. A Nap körüli keringésének ideje 84 év 7 nap. Hét évig tartózkodik egy jegyben.

Megfigyelések szerint erős lényegi rokon tulajdonságot mutat a Merkúrral. Ugyanúgy hidegből és szárazból áll, és a nőies bolygókkal együttműködve nőies tulajdonságot vált ki, a férfias bolygókkal férfiasként viselkedik.

Megjelenése lökésszerű, váratlan, kiszámíthatatlan dolgok elindulását jelenti. Impulzívan robbanásszerű, égbeemelő óriási elektromos töltés. Fő jellemzője az anyag, a sűrűség fellazítása, a megszokottal való szakítás. Jó kozmikus állapotban az általa jelölteknek eredetiséget, nagymértékű intuíciót, találékonyságot, zsenialitást mutat; rossz állapotban csavargást, értelmetlen lázadást, perverzióra való hajlamot jelenthet. Uránuszhoz tartozik az elektromos áram, az Urán elem radioaktivitása, a hirtelen ráeszmélés, és a megvilágosodás élménye.

A Vízöntő jegy az, ahol esszenciális tulajdonságai legtisztábban tudnak megnyilvánulni.

Jelentősége megnő, ha a képletben sarokponttal, vagy ősbolygóval együttáll.

Neptunusz

 

Neptunusz felfedezésének ideje 1846. Nap körüli keringési ideje 164 év 280 nap.

Negatív passzív, vizes, nőies, változékony, nehezen érzékelhető, szétáradó.

Jelképe az egyetemes szépség és az egyetemes szeretet. A Vénusz magasabb oktávjának is nevezik. A horoszkópban a Ő jelképezi a korlátok feloldódását és a megváltozott tudatállapotokat. A Neptunusz helyzete jelzi, hogyan és mely közegben képes az egyén leginkább kitágítani a tudatát. Hozzá rendelhető a káosz és annak megszelídítése, a szublimáció, a tudattalanban dolgozó ős ösztönök, érzelmek átszellemülése; történjen az műalkotások formájában, legyen az egy impulzus tárgyának az elvont formája. Ezáltal átvezeti a valóságot egy átszellemült tükörképbe, az ideába, az irreális, irracionális felé. A valóság elől való menekülés minden fajtája: kábító és érzéstelenítőszerek, víziók, hallucinációk, illúziók, utópia, csalódás, álom. Minden érthetetlen, megfoghatatlan, zavart, zavaró jelenség, eltűnés a Neptunuszhoz tartozik.

Fennhatósága alá tartozik az asztráltest, és annak zavarai, a különlegesen érzékeny érzékelések, mint a távolbalátó, érző képesség, médikus állapotok. A mérgezések, és az ideggyengeségből adódó betegségek is a hozzá sorolhatók.

A Halak jegy az, ahol esszenciális tulajdonságai legtisztábban tudnak megnyilvánulni.

Plútó

 

A Plútó felfedezése 1930-ban történt. Nap körüli keringési ideje 249 év 3 nap.

Jelenleg még arról is folyik a vita, hogy egyáltalán bolygó-e, vagy egy, a Nap által befogott üstökös, mert pályasíkja nagyon eltér a többi bolygóétól és az nagyon közel van a Halley-üstökös pályájához. Mérete is viszonylag kicsi, de anyaga sűrű. Jelentése a halálból való újjászületés misztikája, és a Mars magasabb minőségének tartják. Olyan jelentése van, mint az alvilágnak, ahol az összes életre és tudatra vágyó erő összefog annak érdekében, hogy minden útjukba kerülő gátat felrobbantson, elpusztítson, ha az gátolja a föld valóságába való kerülés lehetőségét. Ez olyan, mint az az erő, amely az újszülöttben él, mikor mindenáron ki akar szabadulni a szülőcsatornából, és annak szétszakítása által is meg kíván születni.

Az átalakulás, a fejődés, az újjászületés, a hatalom bolygója. Ereje egy hatalmas, emberfölötti erejű lefelé, és egy felfelé vivő spirálhoz hasonlítható. A spirituális úton lévő ember szabadon eldöntheti, hogy melyiket választja, mert a hatalom szédítő ereje a lelket lehúzza, míg a fejlődés lélekemelő munkája felemeli azt.

A Skorpió jegy az, ahol esszenciális tulajdonságai legtisztábban tudnak megnyilvánulni.

A transzcendens bolygók nincsenek uralomban egyetlen jegyben sem, de lényegi tulajdonságaiknak leginkább megfelelő jegyekben “jól érzik magukat” itt tudják leginkább és legtisztábban kifejteni hatásaikat. Itt emelt helyzetben, erőben vannak. Hosszú keringési idejük miatt azonban nagyon sok idő múlva kerülnek vissza ugyanabba a jegybe, illetve nagyon sok ideig tartózkodnak egy-egy jegyben, ezért mindenképpen elsősorban a generációs hatásuk az erős, az egyéni életben inkább sorstendenciákat jelölnek, mintsem személyiségvonásokat. Ezeket csupán akkor jelzik, ha sarokpontokkal, valamely házcsúccsal, vagy bolygóval (főként személyjelölővel) együtt állnak. Hosszú keringési idejük miatt még kellő mértékű gyakorlati tapasztalatok nincsenek arra vonatkozóan, hogy az egyes jegyekben miként nyilvánulhatnak meg. A Plútó például felfedezése óta, alig negyedét tette meg teljes pályájának, csupán három zodiákus jegyen haladt azóta keresztül. Már csak ezért sem lehet, hogy uralkodója lehessen bármelyik jegynek is. A transzcendens bolygók tulajdonságait, megnyilvánulási formáit részben az eddigi (igen csekély) megfigyelések, gyakorlati tapasztalatok alapján, nagyobb részben pedig az asztrológia filozófiájának, gondolkodásmódjának ismeretében, spekulatív úton határozták meg neves asztrológusok.

A bolygók nevei nem véletlenszerűek, mert azt a belőlük kiáramló energia alapján kapják, tehát nem önkényesen adott nevek, hanem sorsszerű választások voltak.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük