Számszimbólumok

Kettő, kettősség

A lelkek azért születtek a földre, hogy tapasztaljanak, és mindent elfogadva fejlődjenek. Ez a bölcsesség tana. A jó és a rossz egymást kiegészíti, ezért alapvetően mindkettőre szükség van. Ilyen jelkép a taoista jin-jang, ahol a fekete és fehér erők egymást kiegészítik, és mindkettőben benne van a másik is, mint mag. Lényegében egymásba olvad a két erő. Nappal és éjjel, kint és bent, lent és fent.

Az emberi test is kettős: jobb és bal oldala van. Fiziológiai működésünk is kettős: belégzés- kilégzés, felszálló- leszálló pályák, feszülés-elernyedés örök kettőssége van jelen életünkben és annak eseményeiben.

A végtelen egyenes, a kör egyúttal az Idő hálójában spirállá alakul, amin e két gerjesztő erő, a Kettősség vonzása-taszítása váltja ki a mozgást. Ebben a megnyilvánult földi/anyagi világban nem lehet e két mozgatóerőt elszakítani egymástól, nem győzedelmeskedhet az egyik vagy a másik véglegesen, mert itt kölcsönösen feltételezik egymást. Nincs örökké nappal, de nincs éjszaka sem. Képesek a lényeket megtisztítani, a legfelsőbb szellemi világ felé nyitottá tenni, vagy összezavarni, az ösztönök anyagi világába, a tudattalan (a reaktív elme) homályába sodorni. És e két erő ugyanazt az Egyet szolgálja, ezért kettősségükben ott lapul egységük is.

Asztrológiában a bolygók és kiemelt pontok közötti szembenállás fényszög tartozik a kettes szám szimbolikájához.

Az állatöv harmadik csillagjegye az Ikrek jele a (dualitás) kettősség szimbóluma. A levegőelemhez tartozik, melynek jelzését, a két vonalat, a párhuzamost tartalmazza.

A tizenkettedik jegyben, a Halakban ismét mutatkozik a kettősség. A Halak szülött jól játssza szerepeit és sokszor más színben tünteti fel magát, mint amilyen a valóságban. A jel is utal az ember testi-lelki kettősségére, amely ugyanakkor egységet is alkot.

A kettősség szembenállásként is felfogható, amely a háromban oldódik fel harmóniában.

Három, háromság, háromszög

A kettősség önmagában nem életképes egy háromdimenziójú világban. A kettősség feszültségéből való kilépéssel kerülhet harmóniába a föld minden jelensége, mert a három stabil helyzetet teremt. Ilyen a háromlábú szék, a békétlenek között megegyezést akaró békebíró, vagy az élet megújulását lehetővé tevő gyermekáldás, mikor két polárisan ellentétes nemű ember egy harmadikat, gyermeket teremt. Ennél szebb, és magasztosabb aktus nem nagyon létezik, ha azon áldás van, és valóban örömként, szentségként éli meg azt a két szülő.


Háromság

Elnézegetve platóni háromszöget szembe ötlik, hogy alakra mennyire hasonlít a kereszténység Szentháromság ábrázolására. Talán többről is szó van, mint formai hasonlóságról, hiszen a korai kereszténység erősen platonikus volt. A kereszténység és egyben a nyugati ezoterikus tradíció egyik legismertebb szimbóluma a háromszögbe rajzolt szem. Keresztény értelmezés szerint a szem Isten öröké éber, minden látó szemével, a háromszög pedig, amely körülveszi, a Szentháromsággal azonos.

Hindu hitvilág: Teremtő, Fenntartó, Pusztító istenség hármassága, három isten képében

Test-lélek szellem hármassága még az egészség megőrzésében is fontos számszerű összetevő, mert egészség csak akkor létezik, ha mind a három egyensúlyban van.

Filozófia

„Pitagorasz követői a számokat és a geometriai formákat ruházták fel az istenek elnevezésével. Az egyenlő oldalú háromszöget “Zeusz homlokából született Athénénak” és Tritogeneiának nevezték, mivel a mindhárom szögéből húzott függőlegessel egyenlően osztható fel.

Az egyet, mivel tagadása a soknak egyszerűsége miatt Apollónnak hívták. A kettőt viszálynak és merészségnek, a hármat pedig igazságnak nevezik, mert az igazságtalan cselekedet és az igazságtalanság elszenvedése hiány vagy túlzás következményeként jön létre, az igazság a kettő között középen foglal helyet.”

Igazságszolgáltatás

Nézzük csak meg az igazságszolgáltatásunkat! Van az ügyész a vád részéről, van az ügyvéd a vádlott részéről, és a bíró a semleges harmadik, aki bölcs tudása révén ítélkezik.

http://www.artpool.hu/2003/harmassag.html

Asztrológiában a bolygók és kiemelt pontok közötti harmonikus trigon fényszög tartozik a hármas szám szimbolikájához.

Négy

A négyes jelentése: a teremtett, érzékelhető világ teljessége, tökéletessége és harmóniája, a szilárdság. A négyes jelöli az összes teremtmény eredeti állapotát, állapota a tudatlanságnak.

Négy évszak, négy vérmérséklet, négy hetes „szent idő” a karácsonyra való lelki felkészülés ideje, az adventi gyertyák száma. Négy égtáj létezik: Észak, Dél, Kelet, Nyugat.  Négy évszak van: tavasz, nyár, ősz, tél. Négy elem van: Tűz, Víz, Levegő, Föld az európai kultúrkörben.

A kereszt a négyes számot szimbolizálja, a maradéktalan örök világ jelképe. A Földnek is jele a kereszt, melyben a két ellentét fix, erős összekapcsolódása található. Egyensúly száma. Gondoljon csak a házra, amelynek legstabilabb formája a négyzet.

A kereszt különböző szárai is négyzetet jelképeznek, mivel a függőleges szár által képviselt Szellem behatol a vízszintes anyagba. Más értelemben a tér és idő keresztje, amire az ember van feszítve.

Ha egy körbe beleszerkesztünk egy négyzetet, akkor annak ereje, stabilitása van. A Szent Korona teteje látható a képen.

A legtöbb magasabb rendű állatnak is négy lába van, ami nagyon életképesnek bizonyult.

Hamvas Béla így írta a Scientia sacra második kötetében.

„A négyben az Egység új tulajdonsága üt át. Ez az új tulajdonság a Teljesség, ezért a négy égtáj nemcsak az egész világot jelenti, hanem a teljes világot, a beteljesedett világot, a maradéktalan és örök világot.

Ennek az örök és teljes világnak a jelképe a kereszt, amely összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet, a természetfölöttivel.

Ezzel a négyessel tulajdonképpen minden további haladvány lehetősége megszűnik. Nincs több szám. Egy minden további haladványa ebből a négyből levezethető.

Az öt nem egyéb, mint a 2 +3, a hat, 3+3.

A tíz pedig ismét a legnagyobb titok egyike, az első négy szám összege (1+2+3+4=10)

Több szám pedig sem Égen, sem Földön nincs, mert a tízes, a húszas, a százas, az ezres, az első tíz haladványnak megismétlései, lét különböző köreiben. Az orphikusoknál a négyes szám a teljesség – természete abban fejeződik ki, hogy a négy a legfelső szellemi lény kétneműségének jelképe, és a négy jelzi az emberi világban azt a fokozatot, amikor valaki nemiségét teljesen legyőzte, „nők között nő, a férfiak között férfi tud lenni.”

Jankovics Marcell gondolatai a háromról és a négyről: „A hármas tagolásnál nincs stabilabb, állandóbb állapot, maga a tökély, lebegjen a Szentháromság vagy egy 3 lábú szék példaként a szemünk előtt. Mégis a három a fejlődés száma. A négyes labilis rendszer, mégis, mint olvassuk, „kizárja a fejlődést”. Szerencsére azért „önmagán belül nem”. De mi van „önmagán belül”? „3 + l”. Ezt szántam blikkfangnak, és – reményeim szerint – ez eredeti a könyvemben. Arra a következtetésre jutottam ugyanis, hogy a négyes rendszerek visszatérő sajátosságaként a négy tag közül az egyik más, mint a többi. És éppen ez a negyedik az, amitől a négyes rendszereken belüli fejlődés elkerülhetetlenül beindul. Íme, néhány egymástól nagyon távoli négyes, amely feltűnően 3 + 1-es tagolású.”

Asztrológiában a bolygók és kiemelt pontok közötti feszültséggel teli kvadrát fényszög tartozik a négyes szám szimbolikájához.

Öt

A földi élet négyességéből, a Tűz, Víz, Levegő, Föld elemek közül kitör a Szellem.  A négyes stabil egyensúlyából egy ötödik irány indul el, mely megmozgatja a stabilitást.

Minden páros szám egyensúlyt mutat, minden páratlan a mozgás lehetőségét rejti magában.

Az ötös szám az emberi szellem kitörésének száma, mágikus szám. A mágiát félelemmel teli érzések követik, pedig minden cselekedetünkben gyakorolunk fehér, vagy fekete mágiát.

Püthagorasz az öt érzékszervvel bíró ember megjelölésére alkalmazta, munkáiban az alábbi területeket részesítette előnyben: test, állati lélek, a psziché, az értelem és az isteni szellem. Ez a szám leggyakrabban a b vagy az r betűkben jelenik meg.

A számmisztikában az 5-ös a vallás, segítés, gyógyítás száma. Jelölheti az okkult tudományok iránti érdeklődést, mágikus befolyásolhatóságot, vonzódást a misztikumok felé. Az 5-ös szám az érintkezésekkel, összeköttetéssel és kapcsolatokkal függ össze. A szám gyakori megjelenése mozgékonyságot, jó emlékezőtehetséget, szellemi frissességet, kiváló beszéd- és íráskészséget, színészi tehetséget, temperamentumot, fejlett üzleti érzéket jelöl, de utalhat a változatosság vagy a változás vágyára is.

Öt elem a kínai filozófiában

Öt elem. Az évszakok ciklikus váltakozása adhatja a megértés kulcsát az öt elem tanához is, melyet az eredeti kínai kifejezés helyes fordításaként szokás öt mozzanat vagy öt fázis tanának is nevezni. Az öt elem a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz. Mivel e fogalmak lényegükben térnek el a szavak hagyományos jelentéstartalmától, s az egyes fázisok megkülönböztetésére szolgálnak, nagy kezdőbetűvel írják őket. Ezek mindegyike valamelyik évszakhoz és az emberi test valamelyik szervéhez kapcsolódik. A tradicionális kínai gyógyítási rendszerben a világegyetem és az ember összhangja az öt elem működésére vezethető vissza. Ezek az elemek egymással kiegészítő és segítő viszonyban is lehetnek – ez az egészség állapota, de le is ronthatják egymás hatását, sőt szemben is állhatnak egymással – ez a betegség.

Asztrológiában a bolygók és kiemelt pontok közötti szembenállás fényszög tartozik a kettes szám szimbolikájához.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük