Mi az Aszcendens, Napállás, Holdállás? Születési képletünk meghatározó elemei.

Az Aszcendens a külvilág ingereire való reagálásunk minőségét mutatja meg, és azt a benyomást jelenti, amit mi váltunk ki a külvilágból.

Más Aszcendensű ember más módon válaszol a világra, mint mi tesszük. Mást látunk belőle, mint a többi ember, mert ezen a szűrőn keresztül észleljük a világot. Másként mutatkozunk a külvilágnak, mint ők, mert minden külső megnyilatkozásunk tükrözi Aszcendensünket.

A képlet összetevői közül az Aszcendensünk mutatja a legfontosabb alaptulajdonságunkat. Erre az alapállapotra épül rá és képletünk többi összetevője (Nap, Hold stb.), amik kissé módosítják a személyiségünket. Az Aszcendens személyiségünk képzeletbeli festményén az alapszínt jelenti, amire rárakódnak a többi bolygóállások és fényszögek formái és színei.

Elemek szerinti különbség

Egy tüzes ember hideg-meleg érzéklet közül mindig azt választja, ami megfelelő hőfokon tartja testét-lelkét. A tüzes jegyek pozitív jegyek.

Egy vizes ember környezet hangulataira, érzelmeire reagál elsősorban, és főleg érzelmeket ad vissza. A vizes jegyek negatív jegyek.

Egy levegős ember szellemi, gondolati ingerekre reagál, és kapcsolatokat keres.

A levegős jegyek pozitívak.

Egy földies ember főleg a tapintási érzékleti benyomásokra reagál. Akkor hisz, ha megfogja, megfogható módon tapasztalja a dolgokat. A földjegyek negatív jegyek.

Zodiákusok szerint

Általában is igaz az, hogy a szomszédos jegyek ellentétes jellegűek, hiszen ha az egyik pozitív jegy, akkor az utána következő negatív, ami nem minősítést jelent, hanem az élethez való hozzáállását mutatja. A pozitív jegyű ember energiáit magában felpörgeti, és kifelé mozgósítja, míg a negatív jegyű befelé szívja az energiákat, ahol azokat nagyon mélyre elraktározza, átalakítja uralkodó bolygójának megfelelően.

    A Kos Aszcendensű ember energiával telített, tüzes minden megnyilatkozása. Az embereket motiváló erővel rendelkezik, őt az úttörő, aki az ismeretlen úton elindul, majd hívja a többieket, miután felderítette a terepet. Ez érvényes a fizikai, lelki és szellemi szintre egyaránt. Egy Kos Aszcendensű ember feszültségtől pattogó módon tüzesnek látszik, és a külvilág ingereiből is csak azokat veszi fel maga számára, amely lehetővé teszi a dinamikus, indító jellegű belső energiáinak a mozgósítását. A Kos ember unatkozik az egyhangú munka során, mert olyankor kihasználatlanul keringenek benne a harcos marsi energiák. Marsi energiái elnyomása miatt azok agresszióvá fajulhatnak, vagy meg is betegedhet gyulladások formájában, vagy immunrendszer gyengesége miatt, különféle fertőzésekben. Gyermekkorban is a sportos élet tesz jót neki, és számára sokkal jobb elfoglaltságot jelent az a munkahely, ahol intézkedhet, harcolhat, mozoghat. Alapszíne a lángvörös.

 

   A Kossal ellentétes a Bika Aszcendensű ember, akire jellemző a lassúság, megfontoltság, a vénuszi örömre, szépségre, harmóniára való törekvés. Érzékszervi benyomások hatnak rá elsősorban. Idegesíti a körülötte lévő túl sok mozgás, változatosság, mert fix jegy. A túl változatos ingerek számára félelmet jelentenek, lelki stabilitásának elvesztésétől tart ilyenkor. A „pörgés” nem az ő világa. Földies jelleg lévén szereti az anyagot megfogni, építeni, pénzen keresztül élvezni az életet. Alapszíne a rózsaszín.

      Az Ikrek megint más alaptermészetet ad a szülöttnek, mert pozitív jegy lévén, energiái kifelé áramlanak, és semmit nem tart meg magának, mint a Bika, mindent átad a többi embernek, ami a változó levegős jegy sajátja. Kívülről főleg a mozgásos ingereket veszi fel magába, amit azonnal tovább is ad másnak, és élénkíti vele környezetét. Kedvező feltételek mellett, élénk mozgásúvá, fürge felfogóképességűvé válhat az Ikrek ember. Pörgés, izgágaság, idegesség jellemezheti a (merkúr = mozgás) túlzásba eső Ikrek Aszcendensű embert, szelesnek is hívhatjuk őt. Szél = mozgó levegő. A kapcsolati ingerek hiányban felnövő Ikrek kisgyerek idegessé, túl érzékennyé válhat, és később felnőtt korára átviheti ezt a gyerekkori terhet.  Alapszíne a világoskék.

       A Rák Aszcendensű ember sok mindenben különbözik a Ikrektől, mert vizes jegy, ami azt jelenti, hogy nagyon fogékony a lelki, érzelmi ingerekre, gondoskodásra, amit felnőtt korában képes lesz átadni a külvilág számára. Kitűnő apák és anyák válhatnak belőlük, ha gyerekkorukban ezeket az ingereket kiegyensúlyozott mértékben megkapják. Kardinális jellegű lévén, vállalkozó kedvűek, kezdeményező képesek, a Holdhatás miatt pedig, szívósak erősek, hosszú életűek lehetnek. Hangulatuk a Holdfázisainak megfelelően váltakozik, ami kedvezőtlen hatásúnak tűnik, de kitűnően edzésben tartja véredényrendszerűket, ha képletükben Hold-állásaik is ezt erősítik. Alapszíne az ezüst.

       Az Oroszlán Aszcendensű ember a Koshoz hasonlóan tüzes embertípus, de ez a tűz fix, ami azt is jelenti, hogy önmaga gerjesztette tűz többnyire maga körül forog. Szereti maga köré gyűjteni a híveket, követőket, és kisugárzó ember lévén, ezt legtöbbször el is éri. Az a vágya, hogy környezetében mindenki felfigyeljen rá, ha megjelenik valahol. Nagylelkű és nagyvonalú adakozó ember, ha Napállása is ezt hangsúlyozza. Ha Napja gátolt, akkor hasonlatossá válik az Óz a csodák csodájában lévő „gyáva Oroszlánra”, akiben megvan a törekvés a megváltozáshoz. Ha gyerekkorában dicséretet kap, és nem szégyenítik meg, jó és erős vezetővé válhat, de a „gyáva Oroszlán” önbizalomhiánya (Nap-probléma) később szeretettel és elfogadással  korrigálható. Alapszíne az arany.

     A Szűz Aszcendensű emberre részben jellemző az Ikrekben elmondottak, mert mindkettő merkúri és változó jegy, ami azt jelenti, hogy főleg gyerekkorban, de később is nem megfelelő inger hatására, bizonytalan elvárások miatt bizonytalanná, idegessé válhat. Az Ikrekkel ellentétben –szó szerint- ég és föld a különbség kettőjük között- a Szűz földies jegy, ami azt jelenti, hogy tapintási érzékleti benyomásokra reagálnak, és a túlzottan elvont fogalmakat is a földi tapasztalatokon keresztül ellenőrzik. Kedvező állás szerint rend és tisztaságkedvelők lehetnek, ami meghatározhatja foglalkozásukat is. Alapszíne a középkék.

     A Mérleg Aszcendensű ember kardinális, erős jegy. Harmonikus, levegős, vénuszi jegy lévén intellektuálisan finom szellemi alaptulajdonságot adhat a szülöttnek, ha uralkodó bolygója jó állásban van. Ha kibillent állású, akkor hivalkodóvá, sznobbá, külsőségeket keresővé válhat, mert a belső harmónia hiányát külsőségekkel kompenzálja. Gyerekkorában szépséggel és örömmel teli, nyugodt környezetet kíván, ha ez elmarad, akkor egész életében ezt fogja keresni a külvilágban, ami legfontosabb hajtóerejévé válhat. A levegős jegyek a szellemiség iránti fogékonyságot mutatják. A Mérleg jegyben a Vénusz más formája jelenik meg, mint a Bikánál, mert az a földről felemelkedik az égbe. Szellemi örömre való képessége miatt, a szülött a nem anyaghoz kötődő művészi hajlamot hordoz magában, ami lehet tánc, zene, festészet. Kedvező Merkúr esetén költészet, regényírás. Alapszíne a barackvirág szín.

      A Skorpió Aszcendensű ember vizes alaptulajdonságú. A vizes emberekre az érzelmi élet fontossága jellemző, mert környezetéből annak hangulataira, érzelmeire reagál elsősorban, és magából is érzelmeket ad ki. Tehát érzelmeken keresztül észleli a világot, és az érzelmi ingereket engedi magába. Különösen gyerekkorában nagy intenzitással szívja magába ezeket a kedvező, vagy kedvezőtlen energiákat. Erős érzelmi élményeket él át ilyenkor, ami élete alapjává válik. Aszcendensének az uralkodó bolygója a Mars, de a Kossal ellentétben nem kifelé vívja harcát, hanem befelé mozdul el, ezzel örökösen felforgatja, átalakítja saját belső életét. A Skorpió jegy szülöttei a külső benyomásokra, többnyire belső átalakulás formájában reagálnak. Ez az első transzcendens jegy, ami a transzcendens, isteni energiák befogadására is hajlamossá teszi őket. Született tehetségük van a mélységek keresésére, a kutatásokra, ami a rejtett, titkos dolgok iránti érdeklődésben nyilvánul meg.

Alapszíne a vörös-fekete együtt.

     A Nyilas Aszcendensű embernél a tűz elem, változó formában van jelen, ami azt jelenti, hogy változó (alkalmazkodó), pozitív, kiáramló, a lendület hevessége jellemzi ebben a jegyben született embert. Ilyen jellegű ingerekre reagál, és ilyennek látja őt a külvilág. Tágasság, szabadság igénye nagy, nem tűri a bezártságot, ezért minden beszorított helyzetből vagy kitör, vagy szomorúvá válik és belebetegszik. Gátolt Jupiter esetén elhízhat. Alapszíne a bíbor.

      Bak Aszcendensű ember földies, vagyis tapintási ingerekre reagál a legjobban. Uralkodó bolygója a Szaturnusz, ami képes sűríteni az energiákat. Negatív, vagyis energia beszívó jegy lévén, képes az erő koncentrálásra, ezért rendkívül szívós alaptulajdonságot kölcsönöz a szülöttnek. Kardinális jegy lévén a besűrített energiákat képes önérvényesítésben, előrejutásban felhasználni. Minden nagy teljesítményt kívánó munkában nagyot alkothatnak, ha Szaturnuszuk kedvező helyzetben áll, és a többi bolygóik is ezt segítik. Ha kedvezőtlenek az állások, akkor gátlásosságot ad, vagy ellenkezően, mások kíméletlen letaposásának vágyát  hozhatja a szülöttnek. Alapszíne a szürke.

    A Vízöntő Aszcendensű ember levegős tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis kapcsolatkereső ingereket veszi fel magába. Sok barátja van, de kapcsolatuk csak akkor lehet tartós, ha az valami közös, főleg a szellemi teljesítmények alapján áll. Pozitív jegy. Uralkodó bolygója a Szaturnusz, párosul az Uránusz transzcendens bolygójával, ami különösséget, különlegességet ad a szülöttnek. Nem mindennapi emberek a Vízöntő szülöttek, mert elméleteik, elképzeléseik az életről újszerűek, néha bohókásak lehetnek. Alapszíne a fémes fényű ólomszürke.

    A Halak ember vizes jegy, ami meglátható minden Halak szemében, mert az kedvesen sejtelmes, ábrándozó, lágy kisugárzást ad jó Jupiter állás esetén. Negatív, változó jegy, ami transzcendens kiegészítőjével, a Neptunnal, a szeretet legmagasabb fokát is magába szívhatja. Kedvezőtlen Jupiter esetén hajlama lehet az elhízásra és a túlzott puhaságra. Alapszíne a lila.

A minden jegy esetén a jegy harminc foka három részre osztható. Ezeket a tíz fokos elosztású részeket dekádnak nevezzük. A második, és harmadik dekádában születettek tulajdonsága a két másik, a zodiákusban sorban következő, azonos elemhez tartozó  jegyhez hasonlatos. (Kos tűzjegy, ezért az Oroszlán és Nyilas követi) Ez a tulajdonságbeli különbség csak árnyalatnyi változatként figyelhető meg, az első dekád szülöttjeihez képest. A második és a harmadik dekádban született ember élethez való hozzáállása ezért, kissé más, mint a jegy első harmadában születetteké.  Ez így van az összes többi jegy esetén is. Mindig a jegy valamelyik elemhez való tartozását kell figyelembe vennünk! Ebből a szempontból az azonos elemhez tartozók jönnek számításba.

Mi a Napjegy? Mi az Aszcendens és a Napjegy közötti különbség?

Az Aszcendens ösztönös, született ingerfelvevő képességünket és az azokra adott válaszokat mutatja meg. A Napjegy a tudatos részünk, vagyis azt mutatja meg, hogy milyen tudattartalmakat fogadunk magunkba, amik azután tudatos ellenőrzésünk alatt állnak. Ezt elnevezhetjük tudatos-énnek is. Az aszcendenst ösztönös-énnek is elnevezhetjük. A Nap a nappali életünkkel függ össze, a Hold állásunk az éjszakaival, tudattalannal; az aszcendens pedig éjjel is és nappal is velünk van, mert az működésünk alapja, ezért mindig a legfontosabb, kiemelt jelentőségű pont képletünkben.

„Dupla állás”

Duplaállásnak hívjuk azt az esetet, mikor valakinek az aszcendense és a Napjegye is azonos jegyben áll. Tehát képletünk két nagyon fontos pontja áll azonos jegyben. Ilyenkor tulajdonosának a tudatos és az ösztönös énje egymást erősítik. Az ember mindig csak a tudatos részével képes bármit is kezdeni, mert csak arra van ráhatásunk, amiről tudunk, ezért a tudatos meglátásokkal helyesbíthetjük az ösztönös-én hiányosságait.

Ez az állás akkor fordul elő, mikor valaki a napfelkelte körüli órákban születik. Ilyenkor Napunk állhat a 12-es házban, ha közvetlenül napfelkelte után, és az egyes házban is, ha közvetlenül napfelkelte előtt születünk, aminek jelentősége van

A Nap

A horoszkópban a Nap jelképezi tudatos! egyéniségünket, teremtőkészségünket, mondhatjuk úgy is, hogy lényegünket.

Megmutatja Napjegyünk azt is, hogy milyen közegben képes az ember központi, irányító szerepet játszani. Az aszcendens jegyével ellentétben a Nap jegye nem mindig látszik az egyén külső megjelenésén vagy viselkedésén. Személyiségünk legfontosabb férfias oldalát, férfimintánk jelentőségét mutatja meg Napjegyünk. Ilyen a férfiképünk, ha férfiak vagyunk, jó esetben ilyen férfivá kívánunk válni. Ha nők vagyunk, ilyen férfit szeretnénk magunknak társnak. Ez csak a férfioldalunk általános értelmét mutatja meg számunkra, és nem feltétlenül az azonos jegybeli társ lehet a legkívánatosabb számunkra, mert a szexuális férfi kép (Mars-állás), és több minden más összetevő is hozzájárulhat a választásunkhoz.

Tudatos oldalunkat mutatja meg a Napállásunk a tudattalan-énünk a Holdállásunké.

A Holdat magunkban, vagy másban, egy puha víztömlőként képzelhetjük el. Ami reagálásunkat, ösztönös érzelmi reakciónkat is jelenti. A Hold érzelmi reakciói és az Aszcendens érzelmi reakciói között nagy különbség van. Míg az Aszcendens, egy életünk minden területére kiterjedő alapbeállítódást jelent, a Hold, (és az összes többi planéta is,) csupán a neki megfelelő jelentéstartalmakban fejti ki hatásait. Ezenkívül, a Hold jelentése még mindaz, amit erről eddig tanultunk. (Anyakép, nőkép, tehetség, változékonyság, stb.)

Hold a jegyekben

Kos jegyben álló Hold.

Ebben az állásban a vizes jellegű Hold különösen férfias, tüzes jegybe került, ami ösztönös reagálását tüzessé, akaratossá, kezdeményezővé teszi. Ő az igazi „anyatigris”, aki tűzzel-vassal (marsi analógiák) védelmezi mind azokat, akik védelemre szorulnak. A többi állásától függően, rossz esetben érzelmei kiszáradhatnak a sok tűztől, mert annak szárító hatása van. Tűz-víz ellentéte feszül ebben az állásban, ami gyakran ösztönös gőzként törhet ki. Érzelmi hullámvasút jellemezheti, a saját belső világában, vagy kétpólusúság, a mások irányában. Vagy nagyon szeret, vagy nagyon gyűlöl.

Bika jegyben álló Hold.

A vénuszi Bika jegybe merülő Hold jól érzi magát benne, mert két női hasonlat találkozik. Tulajdonosa ösztönös része tapintásra, örömre, érzéki élvezetekre reagál. A Víz találkozik a földdel, és jó esetben termékenységet, földi élvezeteket teremthet. A termékenység anyagi változatában és kreativitásban is megjelenhet, ha tüzes kezdeményező képességgel találkozik. Ha nem találkozik, akkor lágyan ringatózva örül az életnek. Jó szakács, szobrász és egyéb művészi képességet adhat a szülöttnek.

Ikrek jegyben álló Hold.

A Hold érzelmessége racionális, semleges jegybe kerül, ami érzelmei visszafogását is jelentheti. Reagálásai rugalmasak, mert az Ikrek változó jegy. Szélsőséges esetben, Merkúrja kedvezőtlen állásában ösztönösségét nem képes kordában tartani, mert vagy mindent túlreagál, vagy félelemtől vezérelve megideologizál, és nem mer ösztönösen válaszolni az élet eseményeire.

Rák jegyben álló Hold.

Uralomban áll, ezért nagyon élvezi a jelenlétet. Víz a vízben, ösztönösen felveszi környezete hangulatát, ezért ezt erősítő többi állás esetén kiváló művészi hajlamot, teljes empátia képességet adhat a tulajdonosának.

Oroszlánban lévő Hold.

A Nap és a Hold találkozik az Oroszán jegyben álló Hold esetén. Az érzelmi, vizes jellegű Hold a tűzben könnyen teremt gőzt magában és maga körül, ami nem tudatos hajlama. Mivel az Oroszlán jellegzetessége a királyi lét tudata, ezért az Oroszlán Holddal rendelkező ember lelkében ő a király. Ösztönös reagálásai királyiak és fenségesek. Ha élethelyzetéből adódóan sikertelenségei vannak, könnyen büszkeségbe menekülhet.

Szűz jegyben álló Hold.

Reagálásainak lelki tartalma hasonlatos az Ikrekhez, de azok attól összehúzódóbbak, bizonytalanabb, aggodalmaskodásra hajlamosak. Negatív bolygó (energiák befelé áramlanak) találkozik negatív jeggyel, ami növeli a Hold mozdulatlanságra, várakozásra való hajlamát. Rossz esetben a földjegy száraz merevsége jöhet elő benne, és gyakran félhet minden racionálisan indokolható ok nélkül is.

Mérleg jegyben a Hold.

A Víz levegős jegybe került, ezért a belső lelki harmóniája a külvilágból beáramló lelki tartalmaktól függ, és azokra reagál. Erősen válaszol, mert kardinális jegy a Mérleg, ezért a Hold természetét erősíti. Erős külső hatásra, erősen visszahat. Gyenge hatásokra gyengén. A levegő és a víz is alkalmazkodó, „nedves” tulajdonságú, de a víz összehúzódóbb, plasztikusabb jellegű. Kapcsolata a külvilággal közvetlen jellegű. A Hold vizes tartalma a levegő hatására fellazul, az ingerekre történő reagálás finomabb lesz, mintha vizes, vagy földies jegyben állna.

Skorpióban a Hold.

A lélek érzelmi élet szimbóluma, a Hold vízbe került, ezért jól érzik magukat együtt. Mivel a Skorpió az uralkodó bolygóján, a Marson keresztül tüzes jelleget is hordoz, ezért az ember reagálásai ellentétesek, szélsőségesek lesznek. A magas és mély érzelmi kilengések gyakoriak. Befelé ható nyílként lehet elképzelni ezt a jelenséget, mikor hajlamos a Hold tulajdonosa a mindent magára érteni. Az érzelmek, és lelki tartalmak képesek gyökeresen átalakulni. A Skorpió jegy a gyökeres átalakító, fix jegy lévén érzelmekben nem felejtő, ezoterikus, transzcendens tartalmak felé nyitott, élet-halál kérdéseire zsigerből figyelő és reagáló. Egy gőzmozdonyként, kuktafazékként reagál mindenre. Motiválja az embert a fejlődés iránti belső vágya. Időnként felteszi a kérdést, hogy csak erre születtünk-e a világra? Mi van még az anyagon túl?

Nyilasban a Hold.

Itt is a tűz-víz találkozása van, de ez a tűz lelkesen lángoló, kiáradó, ezért a vizes Hold is átveszi a lelkesedést, és forradalmi lelkületet a szülöttnek. A víz kimozdul medréből és kiáradhat. A lélek szabadságra törekvő.

Bakban a Hold.

A víz újra találkozott a földdel. Ez a föld erős, kardinálisan összehúzódó, ami találkozik a szintén összehúzódásra hajlamos Holddal. A két negatív összetevő egymást szűkíti, befelé törekvő tendenciák belső erőben sűrűsödnek össze. Hatalmas lelkierő akkumulálódik benne.

Vízöntőben a Hold.

Pozitív (kifele áramló), levegős (kapcsolati) szaturnuszi és uránuszi jegy találkozik a vizes, negatív bolygóval. A fixjegyek makacssága merev, mozdulatlansággá változtathatja a szülött reagálásait, ami erős határvonalat, talán kérget tehet a lélek köré. Ez a reagálás ösztönös uránuszi hatásra –nem külső hatásra- váratlanul beindulhat, és kiszámíthatatlanságot adhat a külvilág számára.

Halakban álló Hold.

Víz találkozik a vízzel, de más jellegűen, mint a Rák esetén. A lélek befelé (negatív) tágul (Jupiter), ami úgy érzékelhető, mintha megnövekedne, megfinomodna belső tartalma. A víz a víznél is jobban feloldódik, ami hasonlatos a vízcseppek apró vízcseppekké való változásához. Rendkívül érzékenyen válaszol a külvilág érzelmi ingereire. Szuperempátia-képessége a mással való teljes összeolvadás állapotáig juthat el, ami azt jelenti, hogy a másik embernél, vagy lelkes állatnál is jobban képes érzékelni a másik lelki tartalmait.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük