A horoszkóp szerkezete

 

 

A horoszkóp egy adott pillanat vázlatos égbolt-térképe, egy meghatározott földrajzi helyről nézve. Úgy figyeljük a horoszkópunkat, mintha a kör közepén állnánk. Az asztrológia földközpontú. A horoszkóp alkotó elemei közül a legfontosabbak a tengelyek végpontjai.

A horoszkóp ábrát közel függőleges irányban két részre oszthatjuk:

1. Az Aszcendens oldala, vagyis a keleti oldal. Ez az Mc.- Ic tengely Aszcendens irányában lévő területet foglalja magába. A körből a kép bal oldalán, a vízszintes tengely általi kimetszett pont. Az Aszcendens felszállót jelent.

2. A Deszcendens oldala, a nyugati oldal, ami ugyanennek a tengelynek a másik felét képviseli. A Deszcendens nyugati lenyugvó pontot, leszállót jelent.

Az Aszcendens a személyes ént jelöli. Így lát engem a külvilág. Akinek képletében a keleti oldal bolygókkal dús, elsősorban a maga erejéből, képességeiből él, nem szívesen támaszkodik mások segítségére.

A Deszcendens a mindenki mást, a külvilágot mutatja, ami párkapcsolat esetén az ideális párt is jelenti. Az ember számára a Deszcendens az engem kiegészítő világot jelenti. Akinek képletében bolygókkal telített ez a (nyugati) oldal, tudja, hogy adandó alkalommal számíthat mások segítségére. Képes kérni is, ha arra szüksége van.

Más módon is két részre oszthatjuk a képlet körét: Vízszintesen, alsó részre, és felső részre. Az alsó rész az Aszcendens-Deszcendens tengelytől lefelé található, (az IC oldala,) ami az Én-Te közötti, mások számára láthatatlan területet foglalja magába. Ezt a területet nevezzük éjszakai területnek is, mert a napnyugtától napkeltéig tartó részt takarja. Ez a térfél az ember számára intim, másoknak nem megközelíthető felségterülete. Ezt a részünket lelkileg magunknak tartjuk meg. Azok az emberek, akiknek ezen a területen sok bolygóállásuk van, introvertált, befelé forduló alkatú emberek. Ez azt jelenti, hogy nem állnak a mindenkori társaság középpontjában, vagy ha állnak is, nem adják ki érzelmeiket, élményeiket, mert belső, valódi életüket megtartják maguknak, és nem tálalják azt ki mások számára. Ez a terület intim, csak kevesek számára hozzáférhető terület.

A Deszcendenstől az Aszcendensig terjedő, a képlet felső területe (az MC oldala) a külvilágé. Ez a nappali térfél, napkeltétől napnyugtáig tartó terület. Akinek ez a terület bolygókkal teli, az alapvetően extrovertált, vagyis nyitott típusú ember. Ő képes minden belső élményét megosztani a többi ember számára is. Mind a túlzottan zárt, mind a túlzottan nyitott ember problémás, megterhelő lehet valaki számára, ezért az ideális, harmonikus állapot a kettő között van.

Négy részre is oszthatjuk a képletet:

  1. Az Aszcendenstől az Ic.-ig terjedő terület az első negyed. Ez a terület mutatja az ember alapvető, fizikai szintű állapotát.
  1. Képletünk második negyede, az IC-től a Descendensig, a belső intim állapotunk külvilághoz közeledő részét mutatja meg. Elérendő vágyainkat, munkamódszerünket, otthonról hozott beidegződött szokásainkat mutatja meg mások számára.
  1. A harmadik negyed, a Deszcendenstől az Mc.-ig terjed, és a külvilágról, a kapcsolatainkról, a saját belső rejtett világunkról, és a hitünkről, magasabb tanulmányainkról ad információkat.
  1. A negyedik negyed az Mc.-től az Aszcendensig tart,az ember teljes beérési fázisát jelenti.

Akinek valamelyik negyed zsúfolt bolygóállásokkal, az azt jelenti, hogy annak a területnek kiemelt jelentősége van az életében. Végül a képletet feloszthatjuk tizenkét részre is, ami az ember tizenkét házának, vagyis tizenkét életterületének felel meg.

Első ház. I. ház. – a személyes “én”, a fizikai test.

Az Aszcendenstől a kettes házig terjedő rész az egyes ház, ami fontos sarokház, ezért jelentőségét római szám írásával emeljük ki. A külső, belső testalkatot, életerőt, arculatot mutatja meg. Genetikailag öröklött betegségek, hajlamok, ösztönös erkölcsi, és szellemi adottságok, magatartás, fellépés található meg az egyes házban.

Ilyen vagyok én, ilyennek lát engem a külvilág. Az Aszcendens minőségében fogjuk fel a külvilág ingereit.

Mikor a kisgyermek megszületik, ösztönösen az Aszcendense szerinti érzékelése lesz az elsődleges. Például, ha valakinek az Aszcendense vizes, (Rák, Skorpió, Halak) akkor mások érzelmeire, hangulataira különösen érzékeny. Ha édesanyjának feszült pillanatai vannak, azt azonnal sírással jelzi a csecsemő, mert egy vizes ember erre különösen érzékeny.

A jegyeket később fogom részletezni, de az Aszcendens megértése nehéz feladat. Feltétlenül kérdezzen, ha valamit nem sikerült teljesen megértenie.

Az Aszcendens tehát egy ösztönös én, kis egónak is szokták említeni. A kisgyermeknek kb. 2-3 éves koráig nincsen különvált énje, én-tudata, ezért, a csecsemő akkor is sír, ha a másik gyerek valamiért elkezd sírni. Ilyenkor még azonos magával is, és az egész külvilággal is.

Az egyes ház analógiásan a Kos jegyéhez sorolható, ami tüzesen kiáramló, akaratos, mert ura a Mars. Az energia kiáramlását az asztrológia pozitívnak nevezi.

 

A pozitív fogalom nem azonos a jóval, és a helyessel. Ugyanígy, az asztrológiailag negatívnak nevezett energiát sem szabad a rosszal és a helytelennel azonosítani! Erről szó sincs!

Arról van szó, hogy azt az energiát, ami tüzes, kiáramló, sodró, magával-ragadó, lelkesítő, hittel telített, azt pozitívnak, ami pedig vizes, befogadó, fékező, megtartani akaró, érzelem-dús, azt negatívnak nevezi az asztrológia szakszókincse. Adott esetben mindegyik lehet jó is és rossz is, ez mindig a konkrét szituációtól függ, és sohasem a jegy, vagy bolygó pozitív vagy negatív jellegétől! Ez nagyon fontos lesz a későbbiekben, amikor a horoszkóp elemzését végezzük, nehogy az ebbéli tévedésünk végletesen félrevezessen bennünket!

„Itt vagyok én, megjöttem, mert ezt akartam! Megmutatom magam.” Ezt fejezi ki a születéskori sírás is, aminek akaratossága elősegíti, a születés hatalmas teljesítményét, és az első levegővételt. Ha valamelyik gyereket paskolni, vagy élesztgetni kell ehhez, biztosan sérült a kezdeti életereje, aminek problémája megfelelő neveléssel, szeretet adásával megoldódhat, de ez feltétlenül benne rejlik valamilyen formában a képletében is. Ez a ház kardinális, alapvetően fontos az ember életében. Élet házának is nevezzük, mert tüzes, marsi természetű.

Ha egy bolygó együttáll valakinek az Aszcendensével, akkor annak nagy jelentősége van, mert az a bolygó minőségileg átalakítja a képlet tulajdonosának világfelfogását, érzékelését, de fontosságban nem haladja meg az Aszcendens jelentőségét. Egy bolygó egy házban mindig csak vendég, sosem lehet ott házigazda! Egy kivétel van, amikor az adott jegy uraként áll egy bolygó valamelyik házban. Ez egy alapvetően fontos szabály.

Kettes ház. -A földi élet megszilárdítása

A fizikai szintű negyed második háza. Analógiásan a Bika jegyéhez soroljuk. Negatív, befogadó, elnyelő, fix (követő) jegy, és ház. A fix stabilt jelent. Érdemes elképzelni magunk elé a vastag lábú bika erős, földhöz kötött képét ahhoz, hogy jelentését még inkább megértsük. A Bika jegy ura a Vénusz. A ház jelentése az anyagban való megtelepedés, a föld biztonságos létének elfogadása, öröme. Jó testben lenni: enni, aludni, szeretni. A világ szép – szép a szemnek, kellemes a fülnek, édes az orrnak. Ebben a házban az anyag és az anyagiak uralkodnak, és cselekvés háznak is nevezzük, mert mindenki számára életfontosságú az anyagi feltételek megléte, és biztonsága, aminek érdekében dolgoznunk is kell. Ez a ház jelzi a tehetségeket, képességeket, anyagiakat.

Hármas ház. – A gondolkodás, tanulás, gondolatközlés.

Mikor az én az anyaiakban megtalálta a helyét körülnéz: Milyen széles a világ, milyen magas az ég! Milyen sok és mennyire különböző én lakja még a világot. Az ismerkedés, mozgás, kommunikáció, kapcsolatok háza. Nem szerez mély információkat, hanem csak a kíváncsiság hajtja a hármas ház hangsúlyos embert. Az Ikrek jegyhez tartozik ez a ház, ura a Merkúr. Ez a ház megmutatja az ember kapcsolatépítő hajlamait, szűkebb környezetét, a szomszédaival, testvéreivel való viszonyát, intelligenciáját, rugalmasságát, alkalmazkodóképességét. Ez a ház változó tulajdonságú, pozitív, tehát energia kiadó jelentőségű, levegős, szellemi természetű, de még anyagi alapot jelentve, mint például az újság, hírközlés, posta, utca, iratok. A szülött ezekhez a kapcsolati jellegű dolgokhoz való viszonyát, képességeit mutatja meg ez a ház. Egy hangsúlyosan hármas házas állású ember kitűnő hírközlő, újságíró lehet.

Eddig megfigyelhettük a házak kettes ritmusát, ami azt jelenti, hogy minden egyes ház pozitív, energiakiadó, és minden második ház negatív, energia felvevő ház. Megláthattuk a házak hármas ritmusát, tehát az első kardinális jellegű, sarok-ház, erőteljes, kiemelt jelentősége van a horoszkópon belül.

A második ház energiamegőrző, értéket magában kifejlesztő, fix (követő ház) jellegű. A harmadik pedig változó, alkalmazkodásra képes, kapcsolatépítő (szélső ház). Itt valami fokozatosan lezárul, és átadja magát a változásnak. Simulékonyan leépíti az előbbit, és teret enged az új befogadásának.

Négyes ház. IV.-es ház. – Eredet, otthon, szülők

Elérkeztünk a második kardinális sarokházhoz, a IV-eshez. Más szóval otthon háznak is nevezik ezt a házat, mert azt a területet mutatja meg az értő szem számára, amelyben családi életünket éljük. A Rák jegyhez tartozik, és ura a Hold. A Nap mellett a Hold áll, és vele teljesen egyenrangú kapcsolatban van. Gyermekkorunk összes élménye megtalálható ebben a házban, mert lélekház, vizes. A víz a lélek, az érzelmek, élmények hasonlata. Otthonunk hangulatai, történései végigkísérik egész életünket, és kitörölhetetlen nyomokat hagynak bennünk. Ezért ez a ház főleg a mindenkori anyák felségterülete, és befolyási övezete. Mutatja édesanyánk családformáló hatását, de nők lévén a saját legfontosabb életterünk minőségére is fényt derít. Negatív, vagyis elfogadó, befogadó ház, ami az új kicsi lélek elfogadásának módját is megjeleníti.

A házaknak négyes ritmusát a negyedik ház teljesíti ki. Az egyes ház, életház (tüzes), a kettes ház cselekvésház (földies), a hármas ház kapcsolatok háza (levegős), a négyes ház pedig az első megpróbáltatás ház (vizes). Mind a négy földi elem megtalálható ebben a négyes ritmusban, ami a többi ritmushoz hasonlóan végigvonul a 12 házon.

Miért megpróbáltatás ez a ház?

Sajnos az élet nem könnyű, és a megszületett új életnek az a legjobb, ha már a fészek-melegben, az otthonházban elkezdődik a társas élethez való alkalmazkodás fáradtságos munkája. A család a legkisebb társas egység, ahol kénytelen-kelletlen, de muszáj az új életnek is alkalmazkodnia a többi emberhez. Fel kell adnia az akaratát, legalább részben, annak érdekében, hogy a családi körben elfogadottá válhasson, beilleszkedhessen. Ez a feladat sok lemondással jár a kicsi ember számára, de mégis szükséges lépés a későbbi nagyobb közösségbe való alkalmazkodás érdekében. A meleg, elfogadó, következetes neveléssel történő fegyelem elsajátítása alapvetően fontos a későbbi, nagyobb közösségbe lépéshez. Sok szülő nagy hibát vét azzal, hogy nem neveli fegyelemre, alapvető szabályokra a kicsi gyereket, valamilyen “humánus” szemponttól vezérelve, ezzel lehetetlenné teszi a későbbi harmonikus beilleszkedését a társadalom közösségébe. Ez bizony nagy megpróbáltatás mind a szülő, mind a gyerek számára. Nem a gyerek típusához illeszkedő módszerek miatt sok családban szinte harcok dúlnak a gyerekek és a szülők között. Ettől talán csak a teljes ráhagyás, a gyerek uralma a szülő felett a rosszabb, mert ilyenkor a gyermek bizonytalanná, félelem-teljessé válik, és tapasztalatom szerint később gyakran megveti ezért szüleit. – Miért nem szóltál rám? Miért nem neveltél jól? Jönnek később a szemrehányások.

Ez a ház átörökítést is jelent, mert köztudottan olyan módon alapít valaki családot, amilyen a saját mintája is volt. Rossz tapasztalatok esetén, erős jellem lévén az ellenkezőjét is átörökítheti az ember, de ennek hatásfoka messze elmarad az eredetitől, és gyakran ő is, ösztönösen a szülei “hibájába” esik bele.

Szélesebb értelemben a négyes ház a szülőföldet, bányákat, földalatti kincseket is jelenti.

Ötös ház. A személyes “én” megszilárdítása, vágyéletű én területe.

Elérkeztünk a második életházhoz, amit vágyak házának is neveznek. Tüzes, fix, pozitív ház, és az Oroszlán jegyhez hasonlatos. Vágyaink érdekében sok mindenre hajlandók vagyunk, de elérésükhöz elsősorban tüzes energiákra van szükségünk. Sokan szexuális tartalmat adnak ennek a háznak, de véleményem szerint nem csak erről van itt szó, hanem az általában vett vágyaink is megjelennek ebben a házban.

Életciklusunkat figyelve, itt jelenik meg a háromtól hat évesig terjedő időszak. Három és hat év között elkezdődnek a rivalizálások, az alá-fölérendeltség megtanulásának, a mindenkori hierarchiákban való elhelyezkedés képességének a megszerzése. Társas szabályokat tanulunk meg a családon kívüli porondon, ami már szinte “vérre menő” dolog. Ennek az időszaknak az eseményei jelennek meg analógiásan képletünknek ebben a házában.

A játékosság, és a kreativitás is ide rendelhető, önkifejezés, mert az én-megmutató alkotás képessége az Oroszlán jegy felségterületéhez tartozik.

Hatos ház. Munka, egészség, szolgálat

Ez a második cselekvés házunk, és a Szűz jegy fennhatóságához tartozik. Jellege szerint változó, negatív, földies. A mindennapi szorgalmas, alkalmazkodó életünk, szolgálatkészségünk minősége mutatkozik meg ebben a házban.  Életciklusunkban a hat és a tizennégy éves korunkról ad felvilágosítást. Később pedig a munkahelyi, mindennapos munkák jellegzetességei tűnnek elő a horoszkóp képletben. A Merkúr bolygó uralma alatt van. Testi egészségünk alakulásáról, életmódunkkal kialakított betegségekre való hajlamainkról ad felvilágosítást ez az életterület. Ez a második átadóház, amit a harmadik legfontosabb kardinális, de az elsővel, és negyedikkel teljesen egyenrangú életterületünk követ.

Hetes ház. VII. ház. Az “én” kiegészítője, a társ, a nyilvánosság

A VII. ház csúcsa azonos a Deszcendenssel. Mérleg jellegű ház, bolygója a Vénusz.

A horizont felett, a nyugati oldalon van. Kardinális életterület, sarkalatos ház, eleme a levegő, pozitív, energiaadó.

A Deszcendenssel kezdődő VII. ház jegye és bolygói mutatják a társkapcsolatokat, mint például a házastársi, élettársi viszonyt, vagy bármilyen más társas együttműködést, például munkahelyi kapcsolatokat, főnök-beosztott viszonyt, szülő-gyermek viszonyt, valamint a nyilvánossággal való kapcsolatot, közszerepléseket.

Olyan ez a ház, mint a tükörbe nézés, mikor a másik ember tükrében meglátjuk saját magunkat. Ha a másik ember is egy “én”, akkor egyszerre fontossá válik a vele való bánásmód és kapcsolat. A végletek, az ellentétek kiegyenlítése, egyensúlyba hozása a VII. ház feladata. A vele szemben álló Aszcendenssel kezdődő egyesházban az önző “énemet” árasztom ki magamból, de ez az energia azonnal találkozik a külvilággal (Deszcendens), aminek visszajelzéseiből következtethetünk annak elfogadhatóságára. Beillesztem magam a külvilágba, annak érdekében, hogy létezni tudjak először is az emberek között, később pedig az egész világban. Ez a második kapcsolati házunk. Az én-te feszültséggel teli tónus van benne. Ez képletünk egyik legfontosabb tengelye.

Ebben a házban találhatók meg az ideális, engem kiegészítő társ jellemzői analógiás jelképiségben, amit a házban lévő, jegyek és bolygóállások, ehhez társuló fényszög-kapcsolatok mutatnak meg. Képletek összehasonlításának megtanulásakor még hosszasan ki fogunk térni erre a területre is.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük