Nézz bele az órába!

Mi az asztrológia, röviden?

„Az asztrológia a régi időkben titkos tudomány volt, viszont miképpen az egyéb magasabb tudományok is – kezdetben a papok által gondosan őrzött titkos tudományok voltak. A titkos jelleg – amit ma okkultizmusnak nevezünk – csak annyit jelentett, hogy profánok és laikusok, akik nem rendelkeznek megfelelő szellemi erőkkel, előképzettséggel, a szükséges erkölcsi alappal, egyáltalán ne foglalkozzanak vele, mert ilyen emberek kezében ilyenfajta tudásból csak baj származhat. Éppen emiatt a mély természettudományi felismerések egy részét a szimbolikus nyelv köntösébe rejtették el, amit csak a beavatottak ismertek teljesen.

Mert látjuk ma, mi származik abból, ha egy komoly tudományt kontárok és népszerűsítők terjesztenek.

Abból nem lesz szellemi termék, mert ollóval és enyvesfazékkal állították őket össze. Kritikátlanul másolják le újra és újra a babonás régen megcáfolt és hozzáköltött dolgokat, melyeket régebbi idők fantasztái és sarlatánjai találtak ki. Így azután a hamisan értelmezett okkultizmus köpenye alatt torzszülöttek jönnek létre, melyek csak külső cégérként használják az okkult és asztrológiai dolgokat.” (Léderer Ede 1943)

Az asztrológia geocentrikus, emberi nézőpontból alkotott tudomány. Az ember a Földön él, innen szemléli a világot, és bár a Naprendszernek nem a Föld a központja, de az ember életében mégis a Földé a központi szerep. Ezért az asztrológia a földről látszó mozgásokat veszi figyelembe. Az asztrológia 4 – 6 ezer éves tapasztalati tudomány, azt értelmezi – különféle szimbólumok formájában, amit a földről lát az ember. Naprendszerünk bolygói (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars stb. életünk különböző tulajdonságú hasonlatait, köreit szimbolizálják.

Horoszkóp

Belenézni az órába

A horoszkóp jelentése: belenézni az órába. A horoszkóp képlete hasonlatokon keresztül megmutatja, hogy az adott pillanatban milyen az idő összetétele, minősége. Megmutatja minek érkezett el az ideje.

Születésünkkor a születésünknek érkezett el az ideje. Abban a pillanatban az idő minőségének kimerevített képe, hasonlati formában szinte beleég az emberbe, ami alapvető személyiségévé válik. Ez a kimerevített ábra válik személyiségünk alapjává. Pontosan abban az időpontban születik valaki, mikor az idő összetétele, minősége a legjobban alkalmas élettervének megvalósításához. Az ábrában lévő hasonlatok egymással jó vagy rossz kapcsolatban állnak, ami megmutatja jó vagy rossz hajlamainkat.

Az élet maga a mozgás, változás. Születésünk után minden kozmikus és természeti változás összekapcsolódik az adott születési személyiségünkkel. Ez a változás valamilyen módon provokálja személyiségünk alkalmazkodásra kevésbé képes összetevőit, és problémát, feladatot alakít ki. A probléma = megoldandó feladat. Sok probléma felvetődésének nehézségével az az ember rendelkezik, aki nagyon erős, és nagy feladatra született. Ez a probléma előhívása arra való, hogy az embert megerősítse erre a nagy feladatra.

A változás előhívja, személyiségünk alkalmazkodásra képes részeit, ekkor azt érezzük, hogy dolgaink kedvezően, jól haladnak, találunk segítőket, támogatókat.

A szenvedés a feladat nem vállalásából fakad. A feladat felvállalása is feszültséggel jár, de önként vállalat módon történik.  A sors valakit hív, valakit eseményeken keresztül rángat. Az asztrológiai bolygók az élet általános, alapvető elveinek megfelelői, és a rómaiak isteneiként képzelhetjük el őket. Ezek az istenképek az emberben, mint olyanban genetikailag rögzítve léteznek.

Jung a szimbólumokat az emberrel veleszületett ősképeknek, archetípusoknak tartja, amelyeket az emberiség közös múltjában szerzett tapasztalatainak, szellemi élményanyagának a kollektív tudattalanban elraktározott örökségével magyaráz.

Az asztrológiai szimbólumok is hasonlatszerű, analógiás elvűek, amely azt jelenti, hogy hasonló tulajdonságú, egymással helyettesíthető dolgok halmaza tartozik egy-egy bolygóhoz.

Például: a Vénusz hasonlatához tartozik a szépség, a rózsa, a réz, a nő, a harmónia, földi szeretet, a pénz, az édes. A Vénusz összetevői az emberre egyforma hatással vannak, és ezért helyettesíthetők fel egymással. A szeretet és örömhiányban szenvedők édeset kívánnak.

Mi az emberképem?

Az ember része az univerzumnak, ezért az univerzum törvényei egyformán hatnak a csillagokra, bolygókra, ásványokra, klímára, időjárásra, a Föld bioszférájára, majd az élőlényekre, és az emberekre is. Együtt élünk és mozgunk az univerzum minden összetevőjével. Ahogy mozognak a bolygók, állnak egymással jó vagy rossz kapcsolatban, úgy mozognak bennünk is ezek az élő hasonlati tulajdonságok (Nap, Hold…).

„Miközben alá vagyunk vetve a világtörvénynek, mégis páratlanul egyedi személyiség minden ember. Emberi mivoltunk „csillaggá” tesz minket az élővilágban. Szellemiségünk, tudatunk öntudatunk minden más élőlény fölé emel. (Bagdy Emőke)

Mi a célom az asztrológia művelésével?

Az önismeret: „Ismerd meg Önmagadat, és tudni fogod a jövődet!

„Ismerd meg önmagadat és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog sorsod is. Fogadd el magad, és el tudod majd fogadni sorsodat is.”

Bárki képes lehet lelki és szellemi munkával felülemelkedhetni a csillagállásain, ugyanúgy, ahogyan megfelelő életvitellel, lelki hozzáállással, egészség elérése iránti igyekezettel génjei által adott egészségügyi sérülékenységén és állapotán is bárki javíthat. Ezzel elérheti a számára adott, tartalmas, örömteli életet.

Vissza a gyermeki lelkünkhöz, hogy megtaláljuk önmagunkat!

„Akinek lelke, belső világa a külső befolyások alatt teljesen átalakult, és nem őrizte meg gyermekkorának alapvonásait, azt elhajlott, tört egyéniségnek kell tekintenünk. Aki gyermekkorára úgy tekint vissza, mint idegen világra, abból hiányzik a teljes gerinc az egyenes, töretlen folytatás nagy ereje, és hihetetlen erőket biztosító lendülete.

A felnőttkor legyen nyílegyenes folytatása a gyerekkornak és megvalósítása a gyerekkor álmainak!

Érezzünk minden munkánkon, hogy ez az, amit csírájában meglátott a nyolc-tíz éves gyermek, és ami most megvalósul, annak meg kell valósulnia, mert az élet és hivatás törvényei, és a Gondviselés így akarták. A megvalósulásához kellett törekvés, kellett egyéniségünk fáradságos kifejtése, és önnevelése, de az irány bennünk volt, és mi követtük a szívünk szavát.

Így találjuk meg a helyes egyensúlyt a szabad akarat és a determinista világnézet látszólagos ellentétei között.” Weninger Antal

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük