A Nap belép a Bak jegyébe

Havi lehetőség

2018. december 21. 23 óra 23 perctől a Nap belép a Bak jegyébe. 

Ennek a pillanatnak az asztrológiai képe nagyon különleges. A legfontosabb bolygó-állások az ún. lassú bolygók. A Sors bolygója, a Szaturnusz a helyén, a saját jegyében, a Bakban áll, ezért rendkívül erős, szívós, kitartó, küzdőképes.

A Napon, Szaturnuszon kívül, a Plútó, a bolygó létéből száműzött égitest is a Bak jegyében áll. Érdekes módon, távolságtartóan egymástól 10-10 fokra állnak.

A Plútó az alvilág istenségéhez tartozik, ő a tudattalan ösztönök, hatalom, a fejlődés hasonlata. A magyar népi megfigyelés szerint is „aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ott kell néki megtanulni, hogyan kell a dudát fújni.” Ez a hármas egy jegyben állás azt mutatja nekünk, hogy a mostani hosszabb időszak idő minősége kemény, kíméletlen, erőpróbáló. Ez a komoly erőpróba az egész emberiség részére is  jelen van és működik.

Lényege: a gyökeres változás az életmódban, különben kihalunk. Nincs talán, lehet, majd egyszer csak…

A másik figyelemreméltó „jel az égen” a bőséget, tágasságot szimbolizáló Jupiter is a helyén a Nyilas jegyben áll. A Nyilas egy vadlóhoz hasonlatos természetű, szilaj szabad tulajdonságú. Jelenleg szoros együttállásban a kapcsolatokért felelős Merkúrral azt üzeni nekünk, hogy beszéljük meg kit és mit kell megrendszabályoznunk ahhoz, hogy életünk ne a pusztulásba, gyötrelmes kihalásba vezessen. Ez bolygószintű kötelessége az emberiségnek. A változást segítő lendületet adja a Nyilas jegy, de tennünk globálisan kell! A szintén uralomban, helyén álló feltétlen szeretet bolygója a Neptunusz teremtő kapcsolatban áll a szépséget, harmóniát szerető Vénusszal. Ez a Vénusz nem szelíd, hanem a skorpió jegyében állva maximalista módon harcias.

Ez megteremtheti azt, hogy a zavaros, káoszos világunkból béke és harmónia alakulhasson. Hatalmas érzelmi töltések generálódnak jelenleg a világ minden pontján. Arra kell törekednünk, hogy a gyűlölet helyett a megbékélés irányába  mozdulhassunk el. A világ népessége a 3. világháború küszöbén áll, amely megbékélés esetén elkerülhető lehet.

A jelenleg dúló forrongásokat is a Nap- Mars feszült helyzete provokálta ki. Amilyen a külső környezet, makrokozmosz, olyan a belső világunk is. Az emberek milliárdjai mostanában már teljes mértékben össze vannak kötve egymással. Ezt nem csak a világháló teszi, hanem lelki és szellemi szinten is működik az összeköttetés. Pókfonál módján együtt rezeg az emberiség. A változás szükségét mutatja a harcias Kos jegyben álló Uránusz, a feltalálók, zsenik bolygója. Új kezdeményezések, zseniális megoldások várhatóak az emberek életének, környezetének javítása érdekében. Csatlakozzunk hozzájuk, változtassuk meg az ártalmas szokásainkat, gondolkozásainkat!

 

Minden év december 21-én a Nap ismét megfordul, mélypontja után a nappal hosszabbodik, a fény erősödik. Ilyenkor ünnepeljük (több ezer éve) a fény ünnepét. A Nap ekkor áthalad a kardinális, földies Bak jegyén. Mindent a magba zár a tél csendje, nyugalma, mozdulatlansága. Hó és jég borítja a földeket, ez a korlátozott életműködés ideje. Az állatok is téli álmukat alusszák. A cél csupán a túlélés, a tél átvészelése tavaszig. A természet összpontosít az életben maradásra, és a felemelkedésre a legmagasabb pontig. A fény nagy erőfeszítéssel irányt változtat, és kezdi fejleszteni önmagát. A Szaturnusz uralkodik.

A Szaturnusz tiszta értelmében jelenik meg a Bak jegyében, mert mindkettő földies, ami hideg, és száraz ősminőség összetételt jelent.

Amilyen a természeti környezet, olyan céltudatos, erőt összpontosító tulajdonságú a harmonikus a Bak ember is. Elvisel minden nehézséget a felemelkedés érdekében. Ugyanúgy, ahogyan a természetben a fény hanyatlása egyszer csak átcsap emelkedésbe a Bak születésű embernek szüksége van belső fényének a  kifejlesztésére. Ehhez a nehéz munkához nagy belső erőtartalék kell.

Lelkiismeretes, megbízható, becsületes. Hasznos és konstruktív teljesítményre törekszik, és a kudarcok nem törik le a harmonikus Bak embert. Ha valami nem sikerül, akkor nem keseredik el, hanem feláll, és újra kezdi. Nagyon szívós, kitartó, szolgalmas, szolgálatkész. Egy dologra összpontosítja figyelmét, jó a koncentráló képessége, és memóriája. Komolyan veszi az életet, a felelőtlen szórakozásra sajnálja az időt, bár van humorérzéke, és jó ízlése. Szereti a szabad természetet, hegyi túrákat, és a szép zenét. Mértékletes életmódot folytat, nem hízik el, az évek múlásával pedig, egyre jobban magára talál. Szívós alkatú, a leghosszabb életű típus az összes jegy közül.

A diszharmonikus Bak-szülöttet csak a saját érvényesülése érdekli, senkire és semmire nincsen tekintettel. Karrierista lehet a szó rossz értelmében. Szélsőségesen materialista és konzervatív beállítódású, pesszimista, visszahúzódó, gátlásosan viselkedő. Depresszióra való hajlam, rideg, mogorva, elutasító magatartás jellemezheti. Bőrbajok, reuma, csont-és izületi problémák jelentkezhetnek nála. A térde különösen érzékeny. A földies összehúzódásra való hajlama miatt, ha az éltető tűz gyengén működik nála, az fázékonyságban nyilvánulhat meg.

A Bak jegyű feladata az éltetető, szerető melegség, a fény megtalálása, és magában való, generátorszerű fejlesztése, ezért született az év legridegebb, legfagyosabb időszakában.

Lényegi jelentése: a megalapozó, a mélyből felemelkedő, a céltudatos teljesítményre törekvő.

Téli évszakindító, kardinális, földies, tudatos, racionális, befogadó, gyakorlatiasan gondolkodó.

A Bak testrésze: a térd.