Vízöntő ideje

Az elkövetkező egy hónapra a Vízöntő asztrológiai jegy tulajdonságai lesznek a meghatározók. A Szaturnusz – a Vízöntő uralkodó bolygója – a céltudatos, feszülten összpontosításra képes Bak jegyben áll, vagyis abban a jegyben, ahol minden tulajdonságát képes jól érvényesíteni.

Szaturnusz szervi-fiziológiai síkon ez az összetétel a zsugorodásnak, a meleg elevensége csökkenésének, égési folyamat, életfolyamat lassításának, gátlásának a megjelenítése. Lelki síkon a lassúságot, megfontoltságot, zárkózottságot, nehézkességet, komolyságot, mélységet, hallgatagságot, töprengést, szomorú alaphangulatot, feketén látást hozhat. Az erőltetett nekifeszülésre, keménységre, hajlíthatatlanságra való hajlamot mutat.

A bolygó jelenlegi állásában a fenti keménység oldódása a feladat. Életünkben a megérzésekre, hangulatok megfigyelésére törekedjünk. Fejlesszük ki magunkban azt a képességet, amit finomérzékelésnek is neveznek. Feladat még a lelki egyensúly megtalálása, figyelem az esetleges a szélsőséges magatartásra. Lényeg: ne befolyásoljuk az érzéseket, viselkedést, csak figyeljük meg! A Szaturnusz bolygó lényege a figyelem, koncentráció és erőink összpontosítása egy cél érdekében. Mivel mostanában gyakran kibillenhetünk a lelki egyensúlyunkból, ezért annak körülményeit – egy figyelő szemszögéből – nézzük meg! Ez rávezethet minket a kibillenés okaira. Mindig az okot kell meggyógyítanunk, sosem a viselkedést!

Aki rálépett a belső útra, ami személyiségének hosszútávú kiteljesítését jelenti, foglalkozhat a személyiségében lévő  Uránusz bolygó mutatta feladatok figyelmére.

Megjelenése lökésszerű, váratlan, kiszámíthatatlan dolgok elindulását jelenti. Impulzívan robbanásszerű, égbeemelő óriási elektromos töltés. Fő jellemzője az anyag, a sűrűség fellazítása, a megszokottal való szakítás. Jó kozmikus állapotban az általa jelölteknek eredetiséget, nagymértékű intuíciót, találékonyságot, zsenialitást mutat; rossz állapotban csavargást, értelmetlen lázadást, perverzióra való hajlamot jelenthet. Uránuszhoz tartozik az elektromos áram, az Urán elem radioaktivitása, a hirtelen ráeszmélés, és a megvilágosodás élménye.

A Vízöntő jegy az, ahol esszenciális tulajdonságai legtisztábban tudnak megnyilvánulni. Jelentősége megnő, ha a képletben sarokponttal, vagy ősbolygóval együtt áll.

Az Uránusz bolygó jelenleg a Kos jegyében áll, tanító fényszögben a Kos urával a Marssal. Elemi erővel támadhat bennünk az a vágy, hogy szabadok, függetlenek, önállóak legyünk. Ennek eredményeként házasságok, kapcsolatok szakadhatnak, vagy ideje van egy mély beszélgetésnek a saját életünk kiteljesítése érdekében. A Mars az önérdek érvényre jutásának is a hasonlata. Különösen a nők hajlamosak saját érdeküket háttérbe szorítani, aminek társadalmi szerepbeli oka lehet, anyáról leányra száll.

Január 20.-tól a Napot a szilárd, légies Vízöntő jegyén látjuk áthaladni, a természet még mindig a tél ölelésébe zárkózik. A Szaturnusz itt is uralkodik, de az Uránusz transzcendens bolygóval együtt megjelent a változás lehetősége, és a farsangi bálok vidám furcsaságainak szívet melegítő örömei hivatottak arra, hogy reménykedjünk a kedvező jövőbeli változásban.

A Szaturnusz levegős változata jelenik meg ebben a jegyben, ami a Szaturnusz hideg, száraz tulajdonságához a levegő meleg, nedves tartalma társul. A végletek, és szélsőségek ebben a jegyben is ugyanúgy megjelennek, mint a Skorpió esetén, de transzcendens kiegészítője szerinti más formában. Itt a változás nem mélyről jövő belső fejlődésre készteti a Vízöntő szülöttet, mint a Skorpió esetén, hanem olyan szellemi kalandozásokra viszi, ami a hirtelen váratlan élménnyel jutalmazza őt. A Vízöntő lényege a fennálló rend elleni újító szándék.

A harmonikus Vízöntő önálló, független egyéniség, aki őszinte tiszteletet tanúsít mindenki iránt, nemre, fajra, felekezetre, vagyoni helyzetre, iskolai végzettségre, vagy bármi más egyéb körülményre való tekintet nélkül. Barátságos, kedves, szociális érzésű. Érdeklődik a közösségi problémák iránt, testvériséget vállal a rászorulókkal, segít, ahol csak tud. Ösztönösen megértő. Fontos számára a szabadság, de tiszteletben tartja mások jogait is. Intuitív, találékony, ötletes, szellemes. Jó műszaki érzékkel rendelkezik. Nemes eszméket terjeszt a világban, új gondolatokat hirdet, újító reformer, eredeti, zseniális.

A diszharmonikus Vízöntő makacsul ragaszkodik saját ötleteihez, saját elgondolásaihoz. Megveti, kigúnyolja azt, aki másképpen gondolkodik, mint ő. Zseniálisnak tartja magát, minden ellen lázad. Semmi sem szent előtte. Széttöri a korlátokat saját szabadsága érdekében. Nincs tekintettel mások jogaira. Ilyen hozzáállás esetén könnyen érhetik váratlan balesetek. Szívbajra, érrendszeri és idegrendszeri zavarokra hajlamos. Különösen érzékeny a bokája és az alsó lábszára.

A Vízöntő feladata a gondolkodás, gondolatközlés segítségével tudattágulásának segítségével kitörni a gravitáció fogságából, elrugaszkodni a fölről és felemelkedni a levegőbe, ahogyan Ikarosz is tette valamikor. Fontos tanulság ebből a példából, hogy eközben ne fogja el a mámor, mert az a végzete lehet! Ne igyekezzék a nap felé, hanem előbb saját belső, Vízöntő napját teremtse meg, aminek segítségével földön megvalósítható, valódi célokat dolgozhat ki magának, aminek eredményei mindenki örömére hasznosulnak. Így válhat valaki feltalálóvá, újítóvá, akinek munkája gyümölcsét sok millió ember élvezheti.

Lényegi jelentése: az eszmék megszilárdítója, a korlátok széttörője, az újító, a közösségi.

Téli évszak-megszilárdító, fix, levegős, tudatos, intuitív, pozitív, kifele ható, gondolatokat közvetítő, racionális.

A Vízöntő testrészei: alsó lábszár, boka.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük